Opiskelijakunta ja tutor-toiminta

Opiskelijakunta

Opiskelijat muodostavat lukion opiskelijakunnan. Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä lukiossa järjestämällä juhlia ja muita tilaisuuksia tai osallistumalla niiden järjestämiseen yhdessä opettajien kanssa. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan aktiivisia ja vaikuttamisesta kiinnostuneita opiskelijoita. Tarvittaessa järjestetään yleiset vaalit.

 

Tutor-toiminta

Tutor-toiminta on vertaistukea, jossa edistetään lukio-opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, joiden päätehtävänä on auttaa ja ohjata uusia opiskelijoita opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä. Tutorit ovat myös keskeisessä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tapahtumien järjestämisessä.

 

Tutorit osallistuvat myös lukion markkinointiin esimerkiksi lukion avoimissa ovissa sekä värväävät uudet tutorit pois lähtevien tilalle.

 

Tutor-toiminta sopii kaikille, jotka haluavat auttaa toisia opiskelijoita ja ovat yhteistyökykyisiä. Tutorointi tuo vaihtelua koulutyöhön ja siitä on hyötyä tutorillekin: tiimityötaidot ja vastuunottokyky kasvavat, esiintymistaito vahvistuu ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa paranee.

 

Tutorit saavat erillisen koulutuksen tutortoimintaan. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa todistuksen ja kurssisuorituksen.