Valinnaisaineet

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa valitaan 7. luokan syksyllä keväällä toteutuvat taito- ja taideaineiden lyhyet yhden kurssin valinnat,  jotka toteutuvat 5. ja 6. jakson aikana. Painotetussa opetuksessa valinnaisaineita voi valita siten, että ne  täydentävät painotettujen aineiden opintokokonaisuuksia.

 

Pitkät valinnaisaineet valitaan 8. ja 9. luokkien ajaksi. Valinnaisryhmien muodostamiseen vaikuttaa aineen valinneiden oppilaiden määrä.

 

Oppilas sitoutuu opiskelemaan pitkiä valinnaisaineita koko 8. ja 9.luokan ajan. Valinnaisaineita ei pääsääntöisesti voi vaihtaa, joten valinta on syytä tehdä huolellisesti. Myös varavalinnat on mietittävä tarkkaan, koska ne otetaan käyttöön, mikäli jokin valinnaisaineryhmä ei esimerkiksi toteudu.

 

Valinnaisaineita valittaessa on hyvä huomioida:

 

  • Oppilaan oma kiinnostus aineeseen
  • Oppilaan vahvuudet
  • Harrastuneisuus
  • Mahdolliset jatko-opinto- ja ammatinvalintasuunnitelmat

 

Toteutuvat valinnaisaineet selviävät kevään aikana. Valinnaisaineet ja niiden sisältökuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta.

Valinnaisaine-esittely 2018-2019 

Kerhot

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa järjestetään kerhotoiminaa sekä koulupäivän sisällä että koulupäivän jälkeen. Kerhoista tiedotetaan tarkemmin ryhmänohjauksissa ja oppilaat saavat myös itse ehdottaa kerhoja.