Lukioon hakeminen

Yleislinja

Yleislinjalle haetaan yhteishaussa www.opintopolku.fi ja opiskelijoita otetaan vuosittain sisään noin 60. 

 

 

Kuvataidelinja

 

Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukion nimi: Helsingin Uusi yhteiskoulu

Linjan nimi: kuvataidelinja

Kuvataidelinjalle ei ole pääsykoetta. Kuvataidelinjalle haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.
Opiskelijat valitaan keskiarvon perusteella, johon lisätään 0-2 pistettä harrastuneisuuden ja näytetöiden perusteella. Maksimipistemäärä on siis 12.


Keskiarvo lasketaan niin, että lukuaineiden arvosanoihin lisätään pakollisen kuvataiteen arvosana neljä kertaa ja näistä lasketaan uusi keskiarvo.


Lisäpisteet saadaksesi toimi näin:
1. LIITELOMAKE: Tulosta liitelomake lomakkeet-sivulta. Kirjoita siihen selvityksiä kuvataiteeseen liittyvästä harrastuneisuudestasi ja pyydä nykyistä kuvataideopettajaasi kirjoittamaan siihen lausunto.
2. NÄYTETYÖT: Ota valokopioita tai printtejä kuvataidetöistäsi, noin 5 kpl. Kirjoita kunkin taakse koko nimesi. Näytetöitä ei palauteta.
3. Palauta lomake ja näytetyöt yhdessä kuoressa koulumme kansliaan viimeistään 12.4.2019 klo 15.00 joko käymällä henkilökohtaisesti paikalla tai postittamalla ne osoitteeseen: Helsingin Uusi yhteiskoulu, Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki. Kirjoita kuoren päälle: "Kuvataidelinja"

 

Liitteet ja ainevalintakortti on tulostettavissa lomakkeet-sivulla

 

Ainevalintakortin voi toimitttaa koululle etukäteen. Sen voi myös täyttää lukion opiskelijapaikan vastaanottamisen yhteydessä koululla, jolloin lukion opinto-ohjaaja on myös käytettävissä.