Peruskouluun hakeminen

Helsingin Uusi yhteiskoulun peruopetuksen oppilaat tulevat ensisijaisesti lähikouluperiaatteella, lisäksi koulussa on kaksi painotusta: englanti ja kuvataide. Painotettuun opetukseen haetaan pääsykokeiden kautta.

 

Yleisopetus

Ensisijaisesti: Oppilaaksiottoalueen oppilaat ja erityisuokkapäätöksen saaneet oppilaat 

 

Toissijaisesti: Toissijaisen oppilaaksiottopäätöksen tekee koulu tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

 

Painotettu opetus

Ensisijaisesti koululla järjestettävä soveltuvuuskoe.

 

Englanti: Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset.

 

Kuvataide: Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun.